contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

96 Zwanebloemlaan
Amsterdam, NH, 1087 EP
Nederland

+31-(0)6-55852183

Expedities van hoofd naar hart door middel van teambuilding, storytelling en boot-kamp.

FM

Sinds 1992 is Frederik Melchior werkzaam in sponsoring en fondsenwerving, aan bureauzijde, maar ook aan klantzijde, en dan voornamelijk bij goededoelenorganisaties. Heeft in een belangrijke periode bij sponsoringadviesbureau Van Dooren Advies veel ervaring opgedaan met formuleren van kernproposities. Ontdekte dat het maken van een compact en onderscheidend verhaal het leukste is om te doen en in veel gevallen broodnodig. En dat dat nog maar de helft is, want een verhaal moet je ook kunnen brengen. Tevens heeft hij zich sinds eind jaren ’90 gericht op het maken van het verhaal én het leren vertellen, als mediatrainer/trainer presentatievaardigheden. Richtte in 2013 ODYSEA op, een bundeling van al zijn voorgaande werkervaringen, aangevuld met misschien wel de belangrijkste missing link tot op dat moment: werken met water, op het water en rond het water in plaats van de gebruikelijke kantooromgeving.

Sinds zomer 2013 is hij gestart met het vormgeven van een samenwerking met boutique firm BR-ND uit Amsterdam, gespecialiseerd in emotive branding: kijken hoe je mensen (en medewerkers) aan kunt zetten tot positief gedrag door de emotionele kanten te raken. Met de wetenschappelijk onderbouwde methodiek 23plusone® en het programma Destination Happiness is een mooie basis ontstaan om storytelling te laten plaatsvinden als logisch vervolg op beide tools van BR-ND.