contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

96 Zwanebloemlaan
Amsterdam, NH, 1087 EP
Nederland

+31-(0)6-55852183

Expedities van hoofd naar hart door middel van teambuilding, storytelling en boot-kamp.

Hoe

HOE: Expedities van hoofd naar hart

Hart, buik en hoofd. De drie centra van motivatie, zoals Plato ze benoemde in zijn Politeia, zijn al geruime tijd een hot topic op verschillende managementterreinen en vakgebieden. En altijd gaat het om de balans, om het vinden van dat juiste evenwicht in het krachtenveld van deze drie. In de praktijk van alle dag blijkt dat het hoofd een te prominente plek inneemt in ons zakelijk handelen en dat cognitieve sturing overheersend is. Essentie, bestaansrecht en natuurlijke overtuiging zijn drie wezenlijke onderdelen van elke organisatie om zich te onderscheiden en daadwerkelijk een verschil te maken; indien deze bouwstenen zijn geworteld in buik en hart in plaats van hoofd ontstaat een gepassioneerd verhaal - a true story -, dat op een overtuigende wijze direct aanslaat en geen uitleg nodig heeft.

Natuurlijk gaat het om het vinden van de juiste balans tussen de drie bronnen hoofd, hart en buik, dat leidt tot betere prestaties, een hogere mate van efficiency en effectiviteit, een sterker gevoel van happiness en betrokkenheid, en - uiteindelijk - (als bedrijfseconomische resultante) een hogere output op de gewenste organisatie-onderdelen.

HOE: MET BEHULP VAN 23plusone 

Als belangrijk onderdeel van de training wordt de wetenschappelijke methode 23plusone gebruikt om deelnemers op een andere manier te laten praten over werk, leven, drijfveren en wat er uiteindelijk werkelijk toe doet. ODYSEA is licentiehouder van deze methode en lid van het netwerk van licensed friends.

hoe: op het water

DSC05088.JPG

ODYSEA vindt haar oorsprong in de passie voor water, voor boten, zeilend of drijvend, varend op open water of binnenwater. Organisaties en teams helpen om (met behulp van storytelling en expedities naar de juiste 'tone of heart') te komen tot de essentie van hun 'wezen', dat te kunnen duiden in een compacte kernboodschap en tenslotte het verhaal effectief te kunnen communiceren, is de koersbepalende drijfveer van ODYSEA.

Met andere professionals samen biedt ODYSEA trainingen en 'journeys' aan als ontdekkingstocht naar de optimale balans, een odyssee van hoofd naar hart/buik. Story&telling als strategische tool, vanzelfsprekend georganiseerd op en rond het water.