contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

96 Zwanebloemlaan
Amsterdam, NH, 1087 EP
Nederland

+31-(0)6-55852183

Expedities van hoofd naar hart door middel van teambuilding, storytelling en boot-kamp.

Wat

wat: training story&telling

Het juiste verhaal op de juiste manier gebracht: het verhaal, goed geformuleerd, als aantrekkelijke propositie gebaseerd op een heldere positionering; afgestemd op de toehoorder(-s) en to-the-point; de presentatie bevlogen en enthousiast, gericht op ‘boodschapmaximalisatie’ en ‘ruis-minimalisatie’.

 

Resultaat

  • Kunnen formuleren van heldere en doeltreffende boodschap
  • De essentie van storytelling als instrument voor branding, positionering en profilering.
  • ‘Boodschapmaximalisatie’ en ‘ruis-minimalisatie’.
  • Het creëren van een sustainable competitive story in elke concurrerende situatie, waar presentatie een belangrijk instrument is.

 

Opbouw en methode

Tijdens de training leren deelnemers wat de positionering van een organisatie inhoudt en hoe je hiervandaan naar een heldere prospositie komt en hoe je deze vervolgens dient te verwoorden richting de desbetreffende doelgroep. Vervolgens wordt gewerkt aan het formuleren van het kernverhaal én het leren vertellen op een manier, die garant staat voor maximale impact. Hoe zorg je er voor dat verhaal blijft hangen, op korte en lange termijn? Hoe leer je een verbinding te maken tussen hoofd, hart en buik? De deelnemers zullen basiskennis vormen over identiteit en imago, een boodschap treffend leren formuleren en competenties ontwikkelen in presentatie- en verteltechnieken.

De training richt zich op de vaardigheden om te vertellen, te presenteren, voortvloeiend uit individuele drijfveren, met behulp van de bouwstenen van de positionering. De drijfveren zullen in kaart worden gebracht op persoonlijk niveau. De deelnemers leren presenteren vanuit hun persoonlijke drijfveren en vanuit het uitgangspunt ‘waarom’, in plaats van vanuit ‘wat’ en ‘hoe’. Er zal een koppeling worden gemaakt tussen de techniek van het presenteren en de inhoud oftewel de kernboodschap, aangestuurd op het uitgangspunt ‘waarom’.

 

Voor wie?

Deze training is geschikt voor (algemene, zakelijke en creatieve) directies en management van bedrijven, van maatschappelijke en culturele instellingen, voor marketing- en salesmedewerkers, en iedereen die in contact komt met financiers, sponsors, donoren en publiek of klanten. Kortom, alle professionals, die namens de organisatie een boodschap overbrengen naar verschillende stakeholder-groepen.

 

 Duur

In overleg: tussen 2 en 4 dagdelen